Bekijk het aanbod

Holistisch werken is kijken naar de mens als geheel en deze mens in relatie met zijn omgeving.